top of page

REALIZACJE

prostokąt
prostokąt

MONTAŻ SŁUPA ENERGETYCZNEGO
W ROGÓŹNIE

prostokąt
prostokąt

Montaż słupa energetycznego o parametrach 2x110kV SS KG/22 w miejscowości Rogóźnia.

Strzałka w dół
Strzałka w dół
prostokąt

PRZEBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO
W ŁODZI

Przebudowa ulicy Kilińskiego na odcinku od ulicy Tuwima do Al. Piłsudskiego w Łodzi.

1
2
prostokąt
prostokąt
prostokąt

Budowa hal postojowych i zadaszenia torów oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Żoliborz” w Warszawie.

prostokąt
prostokąt
Arrow Down
Strzałka w dół

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ W WARSZAWIE

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KATOWICACH

prostokąt

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach" (Zadanie nr 39).

3
4
prostokąt
prostokąt
strzałka w dół

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ TRASY TRAMWAJOWEJ

Budowa, przebudowa oraz rozbudowa dróg powiatowych: ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 – ulicą Górczewską do ulicy Pirenejskiej oraz ulicy Radiowej na odcinku od ulicy Andyjskiej do ulicy Uniejowskiej wraz z budową trasy tramwajowej

prostokąt
prostokąt
Strzałka w dół
prostokąt
prostokąt

Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach – budowa sieci trakcyjne, zadanie nr 38.

MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W KATOWICACH

5
6
prostokąt
prostokąt
prostokąt
prostokąt

Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie – budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej – inwestycja prowadzona pod nazwa: „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

Strzałka w dół

BUDOWA ZAJEZDNI TROJELBUSOWEJ W LUBLINIE

prostokąt
Strzałka w dół
prostokąt

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ
W BYDGOSZCZY

prostokąt

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic: Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy – budowa sieci trakcyjnej i sterowania zwrotnic.

7
8
bottom of page