REALIZACJE

prostokąt
prostokąt

MONTAŻ SŁUPA ENERGETYCZNEGO
W ROGÓŹNIE

prostokąt
prostokąt

Montaż słupa energetycznego o parametrach 2x110kV SS KG/22 w miejscowości Rogóźnia.

Strzałka w dół
słup energetyczny
słup energetyczny

press to zoom
słupy energetyczne
słupy energetyczne

press to zoom
słup energetyczny
słup energetyczny

press to zoom
słup energetyczny
słup energetyczny

press to zoom
1/3
Strzałka w dół
prostokąt

PRZEBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO
W ŁODZI

ulica
ulica

press to zoom
ulica i maszyny drogowe
ulica i maszyny drogowe

press to zoom
ulica szeroka perspektywa
ulica szeroka perspektywa

press to zoom
ulica
ulica

press to zoom
1/4

Przebudowa ulicy Kilińskiego na odcinku od ulicy Tuwima do Al. Piłsudskiego w Łodzi.

 
 
prostokąt
prostokąt
prostokąt

Budowa hal postojowych i zadaszenia torów oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Żoliborz” w Warszawie.

prostokąt
prostokąt
Arrow Down
Strzałka w dół

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ W WARSZAWIE

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KATOWICACH

prostokąt
maszyna drogowa
maszyna drogowa

press to zoom
maszyna drogowa
maszyna drogowa

press to zoom
słup energetyczny
słup energetyczny

press to zoom
maszyna drogowa
maszyna drogowa

press to zoom
1/5

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach" (Zadanie nr 39).

zajezdnia tramwajowa
zajezdnia tramwajowa

press to zoom
pętla tramwajowa
pętla tramwajowa

press to zoom
pętla tramwajowa
pętla tramwajowa

press to zoom
zajezdnia tramwajowa
zajezdnia tramwajowa

press to zoom
1/6
 
 
prostokąt
prostokąt
strzałka w dół

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ TRASY TRAMWAJOWEJ

Budowa, przebudowa oraz rozbudowa dróg powiatowych: ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 – ulicą Górczewską do ulicy Pirenejskiej oraz ulicy Radiowej na odcinku od ulicy Andyjskiej do ulicy Uniejowskiej wraz z budową trasy tramwajowej

prostokąt
prostokąt
Strzałka w dół
prostokąt

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
prostokąt

Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach – budowa sieci trakcyjne, zadanie nr 38.

MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W KATOWICACH

sieć trakcyjna
sieć trakcyjna

press to zoom
sieć trakcyjna
sieć trakcyjna

press to zoom
sieć trakcyjna
sieć trakcyjna

press to zoom
sieć trakcyjna
sieć trakcyjna

press to zoom
1/5
 
 
prostokąt
prostokąt
prostokąt
prostokąt

Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie – budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej – inwestycja prowadzona pod nazwa: „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

Strzałka w dół

BUDOWA ZAJEZDNI TROJELBUSOWEJ W LUBLINIE

prostokąt
Strzałka w dół
prostokąt

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ
W BYDGOSZCZY

prostokąt
torowisko dla tramwaji
torowisko dla tramwaji

press to zoom
torowisko dla tramwaji
torowisko dla tramwaji

press to zoom
torowisko dla tramwaji
torowisko dla tramwaji

press to zoom
torowisko dla tramwaji
torowisko dla tramwaji

press to zoom
1/16

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic: Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy – budowa sieci trakcyjnej i sterowania zwrotnic.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12