top of page

REFERENCJE

TOR-KRAK

Przebudowa sieci trakcyjnej oraz innych prac budowlanych  zostały ukończone w terminie, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdzamy wysoką jakość zrealizowanych robót.

Wiesław Niedziela

Prezes Zarządu

Zrzut ekranu 2021-08-23 011929.png
bottom of page